Agility GroupAgility Group

Apprentices at ASF’s Røra location have been offered permanent job positions

(Norsk tekst følger lengre ned)
ASF has strong focus on attracting solid professional competence by taking in apprentices each year. ASF is doing this in good cooperation with the Telemark Educational Office (OTEK).

ASF’s latest group of apprentices has shown dedication and interest in the applicable professions. Even vastly experienced employees were impressed. It was therefore no surprise that both passed their trade tests with honours, shortly before the summer Holliday. Both have now been offered permanent job positions as professional workers at ASFs Røra facilities. It’s very satisfying to be able to offer permanent work positions to skilled youth that want to be a part of the industry in the future.

Congratulations to both!

(På Norsk)
ASF har et sterkt fokus på å attrahere dyktig fagkompetanse gjennom å ta inn lærlinger hvert år, og har et godt samarbeid med opplæringskontoret i Telemark (OTEK).
ASF’s siste kull med lærlinger har fra første dag vist et engasjement og en interesse for faget som imponerte selv garvede formenn, og det var derfor ikke overraskende at de begge besto sine fagprøver med glans rett før ferien. Begge to har blitt tilbudt fast ansettelse som fagarbeidere ved ASF’s anlegg på Røra, og det er gledelig å kunne tilby arbeid til dyktig ungdom som ser for seg en fremtid i industrien.

Gratulerer til begge!

Published: 2020.11.11