Agility GroupAgility Group

Martin Linge levert fra ASF

De siste strukturene (SSIV og PLEM) i fabrikasjonsprosjektet Martin Linge ble levert fra Agility Subsea Fabrication, Langesund til Subsea7 11.6.2014

​Både Subsea7 og Total uttrykker stor tilfredshet med gjennomføringen av prosjektet og spesielt av planlegging og gjennomføring av selve «load-out-aktiviteten».

I mails form takker Subsea7 for en meget profesjonell og effektiv utlasting. Den planlagte «Lession Learned»-seansen, som Total normalt kjører etter hver utlasting, ble kansellert fordi utlastingen var eksemplarisk, og Total mener dette bør være modell for all utlasting i framtiden.

En stor takk til alle som har bidratt til at ASF får slik omtale fra kunde og kundes kunde.

Published: 2014.06.14